ZABAWIALNIA Sklep z zabawkami i Wypożyczalnia gier Warszawa

Reklamacje i zwroty

Reklamacje

Reklamacje składa się na adres siedziby Sklepu, o którym mowa w punkcie 1.1 Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, a w razie wątpliwości również potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie - paragon fiskalny bądź faktura. Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.  

 Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedaną rzeczą, Klient będzie zobowiązany do dostarczenia na własny koszt produktu do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży. 

Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni. 

Sklep nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane produkty (niektóre produkty mogą być objęte gwarancją ich producenta), jak również nie świadczy usług po sprzedażowych.


Zwroty

Zwroty towaru mogą nastąpić do 14 dni od chwili otrzymania produktu przez klienta. W przypadku chęci dokonania zwrotu należy poinformować o tym fakcie sklep, wysyłając wiadomość na adres e-mail: zabawiania@o2.pl z opisaniem przyczyny dokonania zwrotu.

Zwrotów prosimy dokonywać na adres Sklepu: ul. Herbsta 4, 02-784 Warszawa. 

Koszt za przesyłkę zwracanego towaru ponosi sprzedawca, jeżeli nie stwierdzono inaczej. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu takiemu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

W przypadku, gdy Klient odstąpi od umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty przesyłki, jakie były poniesione przy składaniu Zamówienia w Sklepie - jeśli Klient wykonał całkowity zwrot zamówienia. Jeśli Klient zwraca część towarów z Zamówienia, Sklep nie zwraca poniesionych przez Klienta przy jego składaniu kosztów dostawy. Sklep dokona zwrotu środków niezwłocznie od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej lub potwierdzenia jej nadania, w terminie 14 dni.


Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku, gdy towary ze względu na swój charakter (np. towary wielkogabarytowe) nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, koszty zwrotu towaru będą zależały od cennika przewoźnika świadczącego usługę transportową. 

Producenci

Sklep internetowy na platformie SKY-SHOP Sklep internetowy
Sklep internetowy nieczynny, w razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel 780-177-500 bądź mailowo pod adresem zabawialnia@o2.pl 


Przepraszamy!
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie